A A A A A
2 Korintus 2
2
Jika aku membuat kamu sedih, siapakah yang akan membuat aku bersukacita? Hanya kamu yang dapat membuat aku bersukacita, kamu yang telah kubuat sedih.
Alkitab Indonesia 2005

2
Sebab kalau saya menyedihkan kalian, siapa pula yang dapat menghibur saya, kalau bukan orang-orang itu juga yang sudah saya sedihkan hatinya?
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
Sebab, jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berdukacita karena aku.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
Karena jikalau aku ini mendukakan kamu, maka siapakah yang dapat menyukakan aku, melainkan orang yang sudah kudukakan itu?
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Kalau saya membuat kalian sedih, siapa lagi yang akan membuat saya bahagia? Hanya kalianlah yang bisa membuat saya bahagia.
Alkitab Indonesia (BPJ)

2
Karena kalau saya datang dan membuat hati kalian sedih maka saya pun akan lebih sedih, jadi siapa lagi yang akan menghibur saya selain kalian yang sudah saya buat sedih?!
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

2
Sabab lamun sim kuring nyusahkeun hate aranjeun, saha deui anu bisa nyenangkeun hate sim kuring, salian ti aranjeun keneh anu geus disusahkeun hate ku sim kuring?
Alkitab Suci