A A A A A
2 Korintus 2
15
Persembahan kami kepada Allah adalah: Kami, yang merupakan bau yang harum dari Kristus di antara orang yang sedang diselamatkan dan yang menuju kebinasaan.
Alkitab Indonesia 2005

15
Sebab kami adalah seperti bau kemenyan yang harum, yang dibakar oleh Kristus untuk Allah. Terhadap orang-orang yang sedang menuju kehancuran, kami ini seperti bau kematian yang membunuh; tetapi terhadap orang-orang yang sedang diselamatkan, kami seperti bau harum yang membawa kehidupan. Nah, siapakah yang dapat memenuhi tugas ini?
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Karena kami menjadi suatu bau harum Kristus kepada Allah di antara segala orang yang akan diselamatkan dan yang akan dibinasakan,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Dan kami sama seperti bau kemenyan yang harum yang dibakar oleh Kristus untuk Allah. Bau kemenyan yang dibakar itu tersebar ke mana-mana, di antara orang yang sedang diselamatkan dan orang yang sedang menuju kebinasaan. Di antara orang yang sedang menuju kebinasaan itu, baunya seperti bau busuk yang mematikan. Tetapi di antara orang yang sedang diselamatkan, baunya seperti bau harum yang menghidupkan. Nah, siapakah yang sanggup melaksanakan tugas seperti itu?
Alkitab Indonesia (BPJ)

15
Bagi Allah, pelayanan kami seperti persembahan yang harum baunya, karena kami mempertaruhkan hidup kami demi mengabarkan berita tentang Anak-Nya. Dan bagi orang-orang yang sedang ikut jalan keselamatan, pelayanan kami juga seperti bau yang harum. Tetapi tanggapan orang-orang yang ikut jalan menuju kebinasaan sangat berbeda.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

15
Sim kuring teh dijadikeun minangka menyan seungit anu dikukuskeun ku Kristus haturan Allah, angseuna sina nyambuang kaangseu boh ku jalma-jalma anu pisalameteun, boh ku anu picilakaeun.
Alkitab Suci