A A A A A
2 Korintus 12
1
[Berkat Khusus dalam Hidup Paulus] Aku harus terus bangga atas diriku. Hal itu tidak ada gunanya, tetapi aku akan menceritakan tentang penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan.
2
Aku tahu tentang seseorang dalam Kristus yang telah dibawa ke tingkat tiga dari surga. Hal itu terjadi 14 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah orang itu ada di dalam tubuh atau di luar tubuhnya, tetapi Allah tahu.
3
Dan aku tahu bahwa ia dibawa ke Firdaus. Aku tidak tahu apakah ia di dalam tubuhnya atau di luar tubuhnya. Ia telah mendengar suara yang tidak dapat dijelaskannya dan yang tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menceritakannya.
Alkitab Indonesia 2005

1
Memang tidak ada untungnya untuk berbangga. Tetapi saya mau juga membanggakan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada saya dalam wahyu atau dalam penglihatan.
2
Saya mengenal seorang Kristen yang empat belas tahun yang lalu diangkat ke tempat yang tertinggi di surga. (Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat atau itu hanya suatu penglihatan--Allah sajalah yang tahu.)
3
Saya ulangi sekali lagi: Saya tahu bahwa orang ini diangkat masuk ke Firdaus. (Saya tidak tahu apakah tubuhnya benar-benar terangkat ataukah itu hanya suatu penglihatan--Allah sajalah yang tahu.) Di sana orang itu mendengarkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia dan tidak juga diizinkan kepada manusia untuk mengucapkannya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan.
2
Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas tahun yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga.
3
Aku juga tahu tentang orang itu, --entah di dalam tubuh entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Maka wajiblah aku bermegah-megah, walaupun hal itu tiada berfaedah. Karena aku hendak memberitakan penglihatan dan wahyu daripada Tuhan.
2
Bahwa aku kenal seorang yang di dalam Kristus, maka empat belas tahun lalu, orang itu telah terangkat sampai ke langit yang ketiga, (entahkan di dalam tubuh tiada kuketahui, entahkan di luar daripada tubuh, tiada kuketahui, Allah juga yang mengetahui).
3
Dan aku mengetahui orang yang tersebut itu, (entahkan di dalam tubuh atau bercerai daripada tubuh, tiada kuketahui, Allah juga yang mengetahui)
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
[Hal-hal yang diperlihatkan Allah kepada Paulus] Saya mau membanggakan diri, walaupun tidak ada untungnya. Saya mau membanggakan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada saya.
2
Saya mengenal seorang pengikut Kristus yang empat belas tahun lalu diangkat ke surga. (Hanya Allah yang tahu apakah badannya benar-benar terangkat atau itu hanya suatu penglihatan.) Saya tahu bahwa orang ini dibawa ke Firdaus. Di sana ia mendengarkan hal-hal yang menakjubkan, yang tidak bisa digambarkan dan diucapkan oleh orang-orang lain.
3
(12:2)
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Saya merasa terpaksa membanggakan diri, walaupun itu tidak ada gunanya. Jadi saya lanjutkan memberitahukan tentang banyak penglihatan dan pengetahuan tentang hal-hal rohani yang Tuhan nyatakan kepada saya.
2
Ada pengikut Kristus yang saya kenal yang empat belas tahun yang lalu diangkat ke tingkat yang paling tinggi di surga. Saya tidak tahu kalau orang itu benar-benar tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Hanya Allah yang tahu hal itu.
3
[3-4] Dan saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus. Hanya Allah yang tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Tetapi di sana dia mendengar hal-hal mulia! Dan manusia tidak boleh menceritakannya — bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Saenyana agul teh taya untungna. Tapi teu rek agul kumaha, sabab sim kuring kungsi meunang tetenjoan jeung wahyu ti Gusti.
2
Sim kuring terang ka hiji jelema umat Kristus, anu opat welas taun ka tukang dadak sakala diangkat ka sawarga pangluhurna, (sim kuring teu terang, naha eta teh kajadian saenyana atawa ngan tetenjoan wungkul, ngan Allah anu uninga).
3
Terang deuih eta jelema teh terus diangkat ka Pirdus (ieu oge duka kajadian saenyana, duka ngan tetenjoan wungkul, ngan Allah anu uninga). Di dituna manehna meunang dedengean anu henteu bisa kaucapkeun ku omongan, dedengean anu henteu idin diucapkeun ku biwir manusa.
Alkitab Suci