A A A A A
2 Korintus 11
19
Kamu bijaksana, oleh sebab itu kamu akan senang bersabar terhadap orang yang kurang bijaksana.
Alkitab Indonesia 2005

19
Kalian dengan senang hati bersabar terhadap orang yang bodoh, karena kalian merasa diri begitu pandai!
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

19
Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana:
Alkitab Indonesia TB 1974

19
Karena dengan sukanya kamu sabar akan orang bodoh, oleh sebab kamu berakal.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

19
Kalian menganggap diri pandai, karena itu kalian dengan senang hati mendengarkan orang yang bodoh.
Alkitab Indonesia (BPJ)

19
karena kalian sangat sabar mendengarkan kata-kata sombong dari guru-guru yang bodoh itu! Ya memang, kalian terlalu bijaksana!
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

19
Aranjeun oge anu palinter, geuning mani sakitu galumbirana ngahaminan ka eta anu barodo!
Alkitab Suci