A A A A A
2 Korintus 10
5
Dan kami mengalahkan semua kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah. Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus.
Alkitab Indonesia 2005

5
dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

5
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus,
Alkitab Indonesia TB 1974

5
menjatuhkan segala bicara orang, dan segala perkara yang melawan makrifat Allah, dan kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus;
Alkitab Indonesia (TL) 1954

5
Kami menumbangkan setiap rintangan yang dibanggakan, yang didirikan untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menangkap setiap pikiran, lalu membuatnya taat kepada Kristus.
Alkitab Indonesia (BPJ)

5
dan semua kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk taat kepada-Nya.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

5
ngaruntuhkeun tiap-tiap sipat sombong anu ngadingding ngahalangan kanyaho ka Allah, sarta nalukkeun saniskara pipikiran sangkan aranut ka Kristus.
Alkitab Suci