A A A A A
2 Korintus 10
16
Kami mau menyampaikan Kabar Baik kepada orang di luar daerahmu. Kami tidak mau bangga atas pekerjaan yang telah dilakukan di daerah lain.
Alkitab Indonesia 2005

16
Dengan demikian kami dapat mengabarkan juga Kabar Baik itu di negeri-negeri lain tanpa harus membesar-besarkan diri atas pekerjaan yang telah dilakukan di wilayah pelayanan orang lain.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Ya, kami hidup, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh dari pada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka.
Alkitab Indonesia TB 1974

16
supaya kami memberitakan kabar kesukaan sehingga melewati kamu, bukan pula kami hendak memegahkan diri di dalam jajahan orang lain atas pekerjaannya yang sudah sedia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Dengan begitu, kami dapat menyebarkan juga Kabar Baik itu di negeri-negeri lain. Kami tidak perlu membanggakan diri atas pekerjaan yang sudah dilakukan di daerah pelayanan orang lain.
Alkitab Indonesia (BPJ)

16
Dengan begitu kami bisa menyampaikan Kabar Baik kepada orang-orang di luar daerah kalian. Akhirnya akan menjadi jelas bagi semua orang bahwa kami tidak perlu membanggakan pelayanan yang sudah dilakukan oleh utusan Kristus yang lain.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

16
Engke oge, ari ngamashurkeun Injil Kasalametan ka tempat-tempat sejen luareun aranjeun, moal nyokot tempat anu geus digarap ku batur, da sim kuring mah teu hayang muji maneh ku beubeunangan batur.
Alkitab Suci