A A A A A
2 Korintus 10
10
Beberapa orang telah mengatakan, “Surat Paulus penuh kuasa dan kedengarannya penting, tetapi pada saat dia bersama kita, ia lemah. Dan kata-katanya tidak berarti.”
Alkitab Indonesia 2005

10
Orang berkata, "Surat-surat Paulus itu tegas dan berwibawa, tetapi kalau ia sendiri berada di tengah-tengah kita, pribadinya lemah dan kata-katanya tidak berarti apa-apa!"
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Karena kata orang, suratnya itu berat dan keras, tetapi sikapnya lemah, dan perkataannya tiada berharga.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Orang berkata, “Surat-surat Paulus tegas dan keras. Namun, kalau ia berhadapan muka dengan kita, kata-katanya tidak berarti.”
Alkitab Indonesia (BPJ)

10
***
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

10
Ceuk nu nyarita, ”Paulus dina surat-suratna mah galak jeung hebat, tapi ari geus adu hareupan jeung urang mah lembek, ucapan-ucapanana taya eusina.”
Alkitab Suci