A A A A A
2 Korintus 10
1
[Paulus Mempertahankan Pelayanannya] Aku, Paulus memohon kepadamu dengan kelembutan dan kebaikan Kristus. Beberapa orang mengatakan bahwa aku rendah hati, apabila aku bersama dengan kamu, dan berani apabila aku jauh.
Alkitab Indonesia 2005

1
Sekarang saya, Paulus, mau mengajukan sesuatu kepadamu. Saya ini, menurut kata orang, lembut kalau berhadapan dengan kalian, tetapi berani kalau berjauhan. Nah, karena kelembutan dan kebaikan hati Kristus,
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Adapun aku ini, Paulus sendiri, menasehatkan kamu dengan lemah lembut dan kemurahan Kristus, aku yang, jikalau berhadap agaknya "merendahkan diri", tetapi jikalau berjauhan "berani sangat" kepadamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Saya, Paulus, mengajukan permintaan kepada kalian. Kata orang, saya lemah-lembut kalau sedang bersama dengan kalian, tetapi keras kalau sedang berjauhan dengan kalian. Demi Kristus yang lemah-lembut dan baik hati,
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Saya, Paulus, sudah tahu bahwa ada orang di antara kalian yang berkata kalau saya bersama kalian, saya selalu bersikap rendah hati. Tetapi kalau saya jauh dari kalian, saya menjadi berani menulis surat yang isinya teguran keras kepada kalian. Oleh karena itu saya mohon kepada kalian dengan kelembutan dan kerendahan hati Kristus
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Ayeuna sim kuring, Paulus, anu dipajarkeun leuleuy ari di hareupeun aranjeun, ari geus jauh mah jadi keras, aya pamenta pribadi. Pamenta teh, demi Kristus anu sareh jeung mulya manah,
Alkitab Suci