A A A A A
Pengkhotbah 4
3
Bahkan lebih baik bagi mereka mati pada waktu kelahirannya, karena mereka tidak pernah melihat kejahatan yang terjadi di bumi.
Alkitab Indonesia 2005

3
Tetapi yang lebih berbahagia lagi ialah orang-orang yang belum lahir, sebab mereka belum melihat kejahatan yang dilakukan di dunia ini.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
Tetapi yang lebih bahagia dari pada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari.
Alkitab Indonesia TB 1974

3
Bahkan, dari pada keduanya itu baik pula orang yang belum jadi sekali, sebab belum pernah dilihatnya perbuatan jahat yang dilakukan di bawah langit.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
Komo anu teu kungsi dijuru-jurukeun acan mah kacida baragjana teh, teu kungsi ngalaman kateuadilan di alam dunya.
Alkitab Suci