A A A A A
Pengkhotbah 4
16
Banyak orang akan mengikuti orang muda itu, tetapi kemudian, orang yang sama tidak menyukainya. Itu juga tidak berarti, seperti berusaha menangkap angin.
Alkitab Indonesia 2005

16
Rakyat yang dipimpinnya boleh jadi tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah ia pergi, tak ada yang berterima kasih mengingat jasanya. Memang, semuanya sia-sia seperti usaha mengejar angin.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, inipun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Dengan tiada berkeputusan segala orang datang menghadap dia, hanya segala orang yang kemudian dari padanya itu tiada lagi bergemar akan dia; bahwa sesungguhnya ini juga suatu perkara yang sia-sia adanya dan yang memenatkan hati.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Teu mustahil rahayat anu diparentah ku raja teh lobana mangpirang-pirang. Tapi lamun raja geus tilar dunya, rahayat taya saurang-urang acan anu nganuhunkeun kana jasana. Mubadir, ibarat ngajaring angin.
Alkitab Suci