A A A A A
Pengkhotbah 4
13
[Orang, Politik, dan Ketenaran] Lebih baik mempunyai pemimpin yang muda dan bijak daripada raja yang tua, tetapi bodoh. Raja yang tua tidak mendengar peringatan.
Alkitab Indonesia 2005

13
Orang miskin bisa menjadi raja, dan seorang tahanan bisa pindah ke atas takhta. Tetapi jika pada usia lanjut raja itu terlalu bodoh untuk menerima nasihat, maka nasibnya lebih buruk daripada pemuda yang miskin tetapi cerdas.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

13
Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi.
Alkitab Indonesia TB 1974

13
Seorang orang muda yang alim, jikalau ia miskin sekalipun, ia itu baik dari pada seorang raja yang tua serta dengan bodohnya yang tiada ternasehatkan lagi,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

13
Teu mustahil aya jelema anu tadina miskin, atawa anu tadina dipanjara, tuluy jadi raja di nagarana. Tapi lamun dina ka kolotnakeun embung narima nasehat batur awahing ku gejul, nasibna saenyana leuwih goreng ti batan budak ngora anu miskin tapi pinter.
Alkitab Suci