A A A A A
Pengkhotbah 4
10
Jika satu orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian jika ia jatuh, tidak ada yang menolongnya.
Alkitab Indonesia 2005

10
Kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya!
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Maka jikalau jatuh, seorang dapat membangkitkan seorangnya; tetapi wai bagi dia yang seorang orang sahaja apabila ia jatuh, karena tiada jodohnya akan membangkitkan dia pula.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Mun anu saurang labuh tangtu ditulungan ku anu saurang deui, dihudangkeun. Coba mun sorangan mah ana labuh teh cilaka temen, da euweuh anu pinulunganeun.
Alkitab Suci