A A A A A
Pengkhotbah 2
8
Aku juga mengumpulkan perak dan emas bagi diriku. Aku mengambil harta benda dari raja-raja dan bangsanya. Aku mempunyai penyanyi laki-laki dan perempuan bagiku. Aku memiliki segala sesuatu yang diinginkan orang.
Alkitab Indonesia 2005

8
Kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja di negeri-negeri jajahanku. Biduan dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kumiliki juga selir-selir sebanyak yang kuinginkan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Lagipun sudah kukumpulkan akan diriku emas dan perak dan beberapa mata benda dari pada raja-raja segala negeri, dan sudah kuangkat bagi diriku akan beberapa biduan laki-laki dan perempuan dan kegemaran segala anak Adam, yaitu banyak orang perempuan yang elok parasnya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Perak jeung emas di kami mani geus ngunung-ngunung, beunang ngumpulkeun tina kakayaan karajaan anu digeugeuh ku kami. Juru-juru kawih awewe lalaki purah ngabeberah hate teu kurang-kurang, geus puguh ari selir mah mangpirang-pirang.
Alkitab Suci