A A A A A
Pengkhotbah 10
6
Orang bodoh diberi kedudukan penting, sementara orang kaya mendapat pekerjaan yang tidak penting.
Alkitab Indonesia 2005

6
Orang bodoh diberi kedudukan yang mulia, sedangkan orang terkemuka tak mendapat apa-apa.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
pada banyak tempat yang tinggi, didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
yaitu orang hina diangkat kepada jawatan yang besar-besar, dan orang muliapun tinggal di bawah.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
jalma bodo dibere nyekel kakawasaan, ari jalma beunghar diluli-luli.
Alkitab Suci