A A A A A
Pengkhotbah 10
18
Jika orang sangat malas bekerja, rumahnya mulai bocor, dan atapnya akan runtuh.
Alkitab Indonesia 2005

18
Atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan, dan akhirnya rumah itu lapuk akibat kemalasan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Oleh kesangatan malas rapuhlah kasau, dan oleh kelemahan tangan bocorlah rumah.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Jalma anu ku kedul-kedulna nepi ka sangeuk menerkeun kenteng-kenteng acan, imahna teh bocor bae, lila-lila ambrug pisan.
Alkitab Suci