A A A A A
Pengkhotbah 10
17
Sangat baik bagi sebuah negeri jika rajanya berasal dari keluarga baik-baik. Dan sangat baik bagi negeri jika penguasa makan pada waktunya. Mereka makan dan minum agar menjadi kuat, bukan membuang waktu.
Alkitab Indonesia 2005

17
Mujurlah negeri yang rajanya berwibawa, yang pembesarnya makan pada waktunya, tak suka mabuk dan pandai menahan dirinya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

17
Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan!
Alkitab Indonesia TB 1974

17
Berbahagialah negeri, jikalau rajanya asal orang bangsawan adanya dan orang besar-besarnyapun makan minum pada ketikanya akan mengenyangkan dirinya sahaja, bukan akan kemewahan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

17
Bagja nagara, lamun rajana pageuh kana putusanana, lamun para pamingpinna dalaharna puguh dina waktuna, jeung daraek nyaleser diri sarta nyegah kana mabok.
Alkitab Suci