A A A A A
Pengkhotbah 10
16
[Nilai Pekerjaan] Adalah sangat buruk bagi suatu negeri jika rajanya seperti anak-anak. Dan sangat buruk bagi negeri jika pemerintahnya memakai semua waktunya untuk makan.
Alkitab Indonesia 2005

16
Celakalah negeri yang rajanya muda belia, dan para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan!
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Wai bagi negeri, jikalau rajanya selaku budak kecil dan orang besar-besarnya suka makan minum sampai waktu dini hari.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Cilaka nagara, lamun rajana budak kamari, lamun para pamingpinna sapeuting jeput ngan sukan-sukan.
Alkitab Suci