A A A A A
Pengkhotbah 10
12
Perkataan orang bijak membawa pujian, tetapi perkataan orang bodoh membawa kehancuran.
Alkitab Indonesia 2005

12
Ucapan orang arif membuat ia dihormati, tetapi orang bodoh binasa karena kata-katanya sendiri.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
Adapun perkataan yang terbit dari pada mulut orang alim, ia itu mendatangkan keridlaan kepadanya, tetapi lidah orang bodoh membawa akan dia kepada kebinasaan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
Ucap-ucapan jelema lantip nungtun kana dihormat, ari biwir anu gejul mah matak nyilakakeun dirina sorangan,
Alkitab Suci