A A A A A
Pengkhotbah 1
1
Inilah perkataan dari guru, seorang anak Daud dan raja Yerusalem.
2
Segala sesuatu tidak berarti. Guru berkata bahwa semuanya buang-buang waktu.
3
Apakah manusia benar-benar memperoleh sesuatu dari semua kerja keras yang dilakukannya dalam hidup ini?
Alkitab Indonesia 2005

1
Kata-kata dalam buku ini berasal dari Sang Pemikir, putra Daud, yang menggantikan Daud menjadi raja di Yerusalem.
2
Sang Pemikir berkata: Semuanya sia-sia dan tidak berguna! Hidup itu percuma, semuanya tak ada artinya.
3
Seumur hidup kita bekerja, memeras keringat. Tetapi, mana hasilnya yang dapat kita banggakan?
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem.
2
Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia.
3
Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bermula, inilah perkataan al-Khatib bin Daud, raja di Yeruzalem.
2
Kesia-siaan atas segala kesia-siaan, kata al-Khatib; kesia-siaan atas segala kesia-siaan, semuanya juga sia-sia adanya.
3
Apakah faedahnya kepada manusia dalam segala usahanya, dalam segala yang diusahakannya di bawah langit?
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Ieu teh sabda Ki Pandita, putra Daud, raja di Yerusalem.
2
Mubadir, mubadir, saur Ki Pandita. Hirup teh sihoreng mubadir, saniskarana mubadir.
3
Da naon atuh paedahna digawe tisusut tidungdung saumur hirup teh?
Alkitab Suci