A A A A A
Pengkhotbah 1
16
Aku berkata dalam hati, “Aku sangat bijaksana. Aku lebih bijak daripada semua raja yang berkuasa di Yerusalem sebelum aku. Aku tahu hikmat dan pengetahuan yang sesungguhnya.”
Alkitab Indonesia 2005

16
Pikirku, "Aku ini telah menjadi orang penting dan arif, jauh lebih arif daripada semua orang yang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan banyak pengetahuan dan ilmu."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Aku berkata dalam hati: "Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari pada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan."
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Bahwa aku sudah berkata dalam hatiku demikian: Bahwasanya aku sudah membesarkan dan memperbanyakkan hikmat terlebih dari pada segala orang yang dahulu dari padaku kerajaan di Yeruzalem, dan hatiku sudah melihat kelimpahan ilmu dan pengetahuan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Ceuk hate, ”Aing teh nya agung nya pinter, leuwih ti nu sejen-sejen anu geus ti hareula jenengna raja di Israil, beunghar ku hikmah pinuh ku pangaweruh.”
Alkitab Suci