A A A A A
Amsal 9
8
Janganlah menegur orang seperti itu. Mereka akan membencimu, tetapi menegur orang yang bijak, mereka akan mengasihimu.
Alkitab Indonesia 2005

8
Jangan mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana kautunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya,
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Janganlah menegur akan orang pengolok-olok itu, supaya jangan dibencinya akan dikau, melainkan tegurkanlah orang yang berbudi, niscaya dikasihinya akan dikau kelak.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Nu sombong mah teu kudu dipepelingan, kalah ka matak dipikangewa. Teu cara ngageuing ka nu bijaksana, tangtu ditarimakeun.
Alkitab Suci