A A A A A
Amsal 9
18
Orang sederhana tidak tahu bahwa rumah perempuan itu penuh dengan hantu dan para tamunya telah memasuki dunia orang mati.
Alkitab Indonesia 2005

18
Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ; dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya, sekarang berada di dalam dunia orang mati.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Tetapi orang itu tidak tahu, bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Tetapi tiada diketahui orang akan hal bahwa di sanalah tempat orang mati dan segala jemputannya itu adalah dalam keleburan neraka.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Korban-korbanna teu nyarahoeun, yen anu nyimpang ka manehna tinemu jeung ajalna di dinya, anu geus arasup ka jero imahna ayeuna geus araya di dunyana nu paraeh.
Alkitab Suci