A A A A A
Amsal 9
10
Hormat akan TUHAN adalah permulaan hikmat. Pengetahuan tentang Yang Mahakudus menuntun kepada pengertian.
Alkitab Indonesia 2005

10
Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada TUHAN. Jika engkau mengenal Yang Mahasuci, engkau akan mendapat pengertian.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat dan pengetahuan orang suci itulah akal budi.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Pikeun jadi bijaksana, kudu boga rasa hormat jeung sieun ku PANGERAN. Nyaho ka Nu Maha Suci, baris meunang ngarti.
Alkitab Suci