A A A A A
Amsal 7
1
[Hikmat Akan Menjaga Engkau dari Perzinaan] Hai anakku, ingatlah perkataanku. Jangan lupa akan perintah yang kuberikan kepadamu.
2
Patuhilah perintahku agar engkau hidup. Buatlah ajaranku menjadi hal yang terpenting dalam hidupmu.
3
Ikatkanlah perintah dan ajaranku pada jari-jarimu. Tuliskanlah itu pada hatimu.
Alkitab Indonesia 2005

1
Ingatlah perkataan-perkataanku, anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu.
2
Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik seperti engkau menjaga biji matamu sendiri.
3
Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu, dan simpanlah di dalam hati sanubarimu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
2
Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup; simpanlah ajaranku seperti biji matamu.
3
Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Hai anakku! peliharakanlah kiranya segala perkataanku dan taruhlah akan segala pesanku dalam hatimu.
2
Peliharakanlah segala pesanku, supaya engkau selamat, dan akan hukumku seperti biji matamu.
3
Tambatkanlah dia pada jarimu dan suratkanlah dia pada loh hatimu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Anaking, ingetkeun papatah Bapa. Piwuruk nu enggeus-enggeus ulah poho.
2
Jalankeun sangkan jamuga. Lampahkeun sakumaha ceuk Bapa. Jaga eta teh sing ati-ati sakumaha kana siki panon.
3
Mumule sapapanjangna, tulis dina ati.
Alkitab Suci