A A A A A
Amsal 7
24
Sekarang hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataanku.
Alkitab Indonesia 2005

24
Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah nasihat-nasihatku.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

24
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku.
Alkitab Indonesia TB 1974

24
Maka sekarangpun, hai anak-anakku! dengarlah kiranya olehmu akan daku dan perhatikanlah perkataan mulutku.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

24
Ku sabab eta, barudak, darengekeun, perhatikeun ieu papatah Bapa.
Alkitab Suci