A A A A A
Amsal 7
22
Dia mengikutinya seperti lembu jantan dibawa ke pejagalan, dan seperti rusa masuk dalam jerat,
Alkitab Indonesia 2005

22
Tanpa pikir ia mengikuti wanita itu seperti sapi digiring ke pejagalan dan seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh;
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

22
Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum,
Alkitab Indonesia TB 1974

22
Sebentar lagi maka diikutnya akan perempuan itu, seperti lembu yang hendak dibantai dan seperti rusa masuk ke dalam jaring pemburu,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

22
Ngiclik budak ngora teh nuturkeun, lir sapi nu ditungtun rek dipeuncit, lir uncal nyampeurkeun burang.
Alkitab Suci