A A A A A
Amsal 7
2
Patuhilah perintahku agar engkau hidup. Buatlah ajaranku menjadi hal yang terpenting dalam hidupmu.
Alkitab Indonesia 2005

2
Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik seperti engkau menjaga biji matamu sendiri.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup; simpanlah ajaranku seperti biji matamu.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
Peliharakanlah segala pesanku, supaya engkau selamat, dan akan hukumku seperti biji matamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Jalankeun sangkan jamuga. Lampahkeun sakumaha ceuk Bapa. Jaga eta teh sing ati-ati sakumaha kana siki panon.
Alkitab Suci