A A A A A
Amsal 4
8
Cintailah hikmat yang membuatmu besar. Berpeganglah pada hikmat, dan itu membuatmu terhormat.
Alkitab Indonesia 2005

8
Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkullah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya; engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Capailah akan dia, maka iapun akan membesarkan dikau kelak, dan iapun akan memuliakan dikau apabila engkau mendakap akan dia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Sing nyaah kana hikmah, engke maraneh dijadikeun jalma mulya. Maraneh bakal jadi jalma nu kaajen, lamun mikadeudeuh hikmah,
Alkitab Suci