A A A A A
Amsal 4
19
Orang jahat bagaikan gelap pada malam hari, tetapi jalan orang jahat seperti malam gelap. Mereka tersandung dan jatuh karena tidak dapat melihat.
Alkitab Indonesia 2005

19
(4:18)
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

19
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan; mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Alkitab Indonesia TB 1974

19
Maka jalan orang jahat itu seperti gelap gulita, tiada diketahuinya akan apa kakinya kelak terantuk.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

19
Ari nu jahat mah sarua jeung leumpang dina poekna peuting, blug labuh, duka titajong kana naon, da matana teu nenjo.
Alkitab Suci