A A A A A
Amsal 4
17
Kejahatan dan kekerasanlah makanan dan minuman baginya.
Alkitab Indonesia 2005

17
Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

17
karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman.
Alkitab Indonesia TB 1974

17
Karena mereka itu makan rezeki kejahatan serta minum air anggur kekerasan belaka.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

17
Kawantu keur nu jarahat mah ngajalankeun kajahatan jeung katelengesan teh geus cara kana nyatu jeung nginum.
Alkitab Suci