A A A A A
Amsal 4
13
Ingatlah selalu ajaran itu. Jangan lupakan itu. Itulah kunci kehidupan, jagalah itu baik-baik.
Alkitab Indonesia 2005

13
Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kauterima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

13
Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu.
Alkitab Indonesia TB 1974

13
Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu, jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamatmu adanya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

13
Ulah poho ka nu ku Bapa geus dipapatahkeun. Sabab atikan teh nya eta sakumna hirup hidep. Jadi kudu dijaga.
Alkitab Suci