A A A A A
Amsal 4
12
Jika engkau berjalan di situ, langkahmu tidak akan terperangkap. Biarpun engkau berlari, engkau tidak tersandung dan jatuh.
Alkitab Indonesia 2005

12
Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan, dan tak akan tersandung pada waktu berlari.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
Apabila engkau berjalan maka langkahmu tiada akan disesakkan, dan apabila engkau berlari-lari kelak, maka engkau tiada akan terantuk.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
Lamun hidep ati-ati, iatna nya lampah, berekah moal manggih halangan, mun lumpat hamo titajong.
Alkitab Suci