A A A A A
Amsal 29
21
Jika engkau memberikan segala sesuatu yang diinginkan hambamu, pada akhirnya dia menjadi pemboros.
Alkitab Indonesia 2005

21
Hamba yang dimanjakan sejak muda, akhirnya akan menjadi keras kepala.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

21
Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala.
Alkitab Indonesia TB 1974

21
Jikalau seorang hamba dipeliharakan dengan lezatnya, maka pada akhir kelak iapun hendak menjadi anak tuannya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

21
Lamun bujang enggeus tuman dicumponan pamentana ti bubudak ahir-ahir sagala harta banda urang diaku anuna.
Alkitab Suci