A A A A A
Amsal 29
16
Jika orang jahat memerintah bangsa, dosa terdapat di mana-mana, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran menang pada akhirnya.
Alkitab Indonesia 2005

16
Bila orang jahat berkuasa, pelanggaran meningkat. Tetapi orang jujur akan sempat melihat kehancuran orang jahat.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka.
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Apabila orang-orang jahat beroleh kuasa, maka bertambah-tambahlah jahat, tetapi orang benar akan melihat jatuhnya kelak.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Lamun anu jarahat jaradi pangagung, kajahatan bakal nyebar. Tapi jalma-jalma nu balener mah baris berekah, sarta baris nyaksian tigulingna pangagung-pangagung anu karitu.
Alkitab Suci