A A A A A
Amsal 29
11
Orang bodoh mudah marah, tetapi orang bijak sabar dan mengendalikan diri.
Alkitab Indonesia 2005

11
Orang bodoh marah secara terang-terangan, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan kemarahan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

11
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya.
Alkitab Indonesia TB 1974

11
Orang bodoh itu mengeluarkan segala kepikiran hatinya, tetapi orang yang berbudi menahankan dia sampai kemudian kelak.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

11
Nu gejul mah ambekna sok terus budal. Jalma nu lantip mah sabar, amarahna dikemu.
Alkitab Suci