A A A A A
Amsal 28
1
Orang jahat takut terhadap segala sesuatu, tetapi orang baik berani seperti singa.
2
Negeri yang tidak peduli terhadap hukum memiliki banyak pemimpin yang jahat, tetapi pemimpin yang bijak akan memerintah untuk waktu yang lama di dalam negeri yang penduduknya menaati hukum.
3
Pemimpin yang mengambil untung dari orang miskin seperti hujan deras yang merusak panen.
Alkitab Indonesia 2005

1
Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur, berani seperti singa.
2
Kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti; kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya.
3
Penguasa yang menindas orang miskin, seperti hujan lebat yang merusak panen.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda.
2
Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum.
3
Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bahwa orang jahat itu lari bila tiada yang mengejar, tetapi orang benar itu berani seperti singa adanya.
2
Jikalau durhaka orang isi negeri, maka banyaklah pemerintahnya kelak; tetapi barang di mana orang yang suka akan benar itu, maka tetap pemerintahannya.
3
Orang berharta yang menganiayakan orang miskin itu laksana hujan tempias yang tiada meninggalkan rezeki lagi.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Nu jahat mah euweuh nu ngudag ge lumpat. Sabalikna jelema jujur mah teuneung cara singa.
2
Bangsa baris kuat sarta tahan, lamun para pamingpinna palinter sarta laluhung, tapi bangsa anu dosa mah pamarentahna ngan gunta-ganti bae.
3
Mun pangagung ngagencet ka nu balangsak, ibarat hujan gede anu ngaruksak pibuateun.
Alkitab Suci