A A A A A
Amsal 28
3
Pemimpin yang mengambil untung dari orang miskin seperti hujan deras yang merusak panen.
Alkitab Indonesia 2005

3
Penguasa yang menindas orang miskin, seperti hujan lebat yang merusak panen.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan.
Alkitab Indonesia TB 1974

3
Orang berharta yang menganiayakan orang miskin itu laksana hujan tempias yang tiada meninggalkan rezeki lagi.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
Mun pangagung ngagencet ka nu balangsak, ibarat hujan gede anu ngaruksak pibuateun.
Alkitab Suci