A A A A A
Amsal 27
18
Siapa memelihara pohon ara diizinkan memakan buahnya. Demikian juga, orang yang melayani tuannya akan mendapat upah.
Alkitab Indonesia 2005

18
Siapa memelihara pohon, akan makan buahnya. Pelayan akan dihargai bila memanjakan tuannya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Orang yang memeliharakan pokok ara ia itu akan makan buahnya; orang yang menunggui tuannya itu akan mendapat kemuliaan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Lamun tangkal hayang kadahar buahna, kudu diurus hade-hade. Lamun hayang dipikanyaah ku dunungan kudu ngesto.
Alkitab Suci