A A A A A
Amsal 26
20
Tanpa kayu, api akan padam. Tanpa gosip, pertengkaran akan berhenti.
Alkitab Indonesia 2005

20
Jika kayu telah habis, padamlah api; jika si bocor mulut sudah tiada, pertengkaran pun berhenti.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

20
Bila kayu habis, padamlah api; bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran.
Alkitab Indonesia TB 1974

20
Di tempat tiada kayu, apipun terpadamlah; di tempat tiada pengumpat, berhentilah perkelahian.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

20
Seuneu lamun henteu disuluhan mah pareum. Pasea lamun henteu disundutan mah eureun.
Alkitab Suci