A A A A A
Amsal 25
9
Jika engkau mau mengatakan tentang masalahmu kepada seorang teman, katakanlah kepadanya, tetapi jangan bicarakan tentang sesuatu yang dikatakan orang lain kepadamu secara rahasia.
Alkitab Indonesia 2005

9
Salah faham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia, tetapi rahasia orang lain janganlah kaubuka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

9
Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain,
Alkitab Indonesia TB 1974

9
Bicarakanlah perkaramu dengan kawanmu, tetapi jangan kaubukakan rahasia orang lain,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

9
Upama maneh pareng bentrok paham jeung tatangga, beberes bae ku duaan, ulah nepi ka mukakeun rasiah nu lian,
Alkitab Suci