A A A A A
Amsal 25
17
Dan jangan terlalu sering berkunjung ke rumah tetanggamu supaya mereka tidak mulai membencimu.
Alkitab Indonesia 2005

17
Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

17
Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu.
Alkitab Indonesia TB 1974

17
demikianpun hendaklah engkau hemat-hemat dengan kakimu berulang ke rumah sahabatmu, supaya jangan ia menjadi penat oleh sebab engkau, lalu benci akan dikau.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

17
Kitu deui nganjang, ari sering-sering teuing mah nyapekeun nu kaanjangan, tungtungna ijideun.
Alkitab Suci