A A A A A
Amsal 25
1
[Beberapa Lagi Kata Hikmat dari Salomo] Ada lagi beberapa kata hikmat Salomo yang ditulis oleh para hamba Hizkia, raja Yehuda.
Alkitab Indonesia 2005

1
Berikut ini ada beberapa petuah lain dari Salomo yang disalin oleh pegawai-pegawai di istana Hizkia, raja Yehuda.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, raja Yehuda.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bahwa inipun amsal Sulaiman, yang telah disalinkan oleh beberapa orang hamba Hizkia, raja Yehuda.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Ieu aya keneh siloka Suleman, anu dicutat ku ponggawa-ponggawa Raja Hiskia di nagara Yuda:
Alkitab Suci