A A A A A
Amsal 20
24
Jalan orang ditentukan oleh TUHAN, dan manusia tidak mengerti akan jalannya.
Alkitab Indonesia 2005

24
TUHAN sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini; itu sebabnya manusia tak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

24
Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya?
Alkitab Indonesia TB 1974

24
Bahwa segala langkah orang dari pada Tuhan juga asalnya, maka bagaimana gerangan orang dapat mengerti jalannya sendiri?
Alkitab Indonesia (TL) 1954

24
Pimanaeun manusa bisa nyaho kana tincakeun hirupna, sabab lengkah-lengkahna PANGERAN anu nangtukeun.
Alkitab Suci