A A A A A
Amsal 20
12
TUHAN telah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Jadi, pergunakanlah itu.
Alkitab Indonesia 2005

12
Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang, kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh TUHAN.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
PANGERAN maparin panon keur nenjo, maparin ceuli pikeun ngadenge.
Alkitab Suci