A A A A A
Amsal 2
1
[Mendengar Hikmat] Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan ingatlah perintahku,
2
Dengarkanlah hikmat dan berusaha memahaminya.
3
Carilah penghakiman yang baik dan berserulah demi pengertian.
Alkitab Indonesia 2005

1
Terimalah ajaran-ajaranku, anakku, dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu.
2
Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya.
3
Ya, anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu,
2
sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,
3
ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian,
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Hai anakku! jikalau engkau menerima perkataanku serta menaruh hukum-hukumku dalam hatimu,
2
serta memberi telinga yang mendengar akan hikmat; jikalau engkau mencenderungkan hatimu kepada akal budi;
3
jikalau engkau berseru-seru minta pengetahuan serta menyaringkan suaramu minta akal budi;
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Regepkeun anaking, ieu Bapa rek papatah. Poma ulah mopohokeun nu ku Bapa diucapkeun.
2
Sakur nu jadi piwuruk, lenyepkeun sarta hartikeun.
3
Enya, kudu nunuhun menta kanyaho, kudu neda-neda menta pangarti.
Alkitab Suci