A A A A A
Amsal 19
14
Rumah dan uang adalah warisan dari orang tua, tetapi istri yang baik adalah pemberian TUHAN.
Alkitab Indonesia 2005

14
Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari TUHAN.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

14
Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN.
Alkitab Indonesia TB 1974

14
Rumah dan harta benda itulah pusaka orang tua-tua, tetapi seorang bini yang berakal budi itulah karunia Tuhan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

14
Imah jeung harta bisa diwaris ti kolot. Ari nu iasa maparin bojo binangkit mah ngan PANGERAN.
Alkitab Suci