A A A A A
Amsal 17
1
Lebih baik mempunyai sepotong roti kering untuk dimakan dalam damai daripada sebuah rumah yang penuh makanan dengan perselisihan.
2
Seorang hamba yang pandai akan mengendalikan anak majikannya yang bodoh. Ia akan diperlakukan sebagai anak dan turut ambil bagian dalam warisan.
3
Api dipakai untuk memurnikan emas dan perak, tetapi hati manusia dimurnikan oleh TUHAN.
Alkitab Indonesia 2005

1
Lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman, daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran.
2
Hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu; dan akan menerima warisan bersama saudara-saudara anak itu.
3
Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh TUHAN.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan.
2
Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu.
3
Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bahwa sesuap nasi yang kering, asal disertai kesenangan hati, itu terlebih baik dari pada rumah penuh dengan binatang sembelihan yang tambun-tambun, tetapi disertai perbantahan.
2
Seorang hamba yang berbudi itu akan memerintahkan kelak anak yang mendatangkan malu, dan iapun akan beroleh bahagian pusaka di antara segala saudara-saudara.
3
Bahwa kui adalah bagi perak dan dapurpun bagi emas, tetapi Tuhan yang menguji akan segala hati.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Mending dahar sangu bear tapi hate tengtrem, ti batan kadaharan nu ngareunah di imah anu pinuh ku kasusah.
2
Badega anu binangkit bisa ngelehkeun anak dunungan nu tanpa guna. Malah bisa kabagi warisan sagala.
3
Emas jeung perak diujina ku seuneu. Ari hate jelema mah diujina ku PANGERAN.
Alkitab Suci