A A A A A
Ezechiel 38
1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, zahľaď sa ku Gogovi v krajine Magog, kniežaťu, hlave Mešeka a Tubala, a prorokuj proti nemu.
3
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti tebe, knieža Gog, hlava Mešeka a Tubala.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2
Človeče, obráť sa tvárou ku krajine Mágog proti Gógovi, veľkniežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu
3
a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2
Synu človeka, obráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša, Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu
3
a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!
Slovenská Biblia 1936

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2
Človeče, obráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľkniežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu
3
a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľkniežaťa Mešecha a Túbala.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Pán prehovoril ku mne takto:
2
„Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog, veľkniežaťu Mosocha a Tubala, a prorokuj proti nemu.
3
Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala.
Slovenská Biblia Katolícky