A A A A A
Izaiáš 21
1
Výrok o prímorskom kraji. Ako povíchrica zúriaca nad Negebom prichádza z púšte, zo zeme hroznej.
2
Strašné videnie bolo mi zjavené: "Zradca zrádza. Ničiteľ ničí. Hor’ sa, Elam, hor’ sa, Méd, na obliehanie! Všetkej ich pýche koniec urobím."
3
Preto ma schytili bolestné kŕče, schvátili ma bôle ako bôle rodiacej ženy; od veľkej hrôzy nič nepočujem, od veľkého strachu nič nevidím.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Výrok o prímorskej pustatine: Ako sa víchrice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.
2
Dostal som hrozné videnie: Zradca zrádza, plieniteľ plieni. Povstaň, Elám! Médsko, obliehaj! Urobím koniec všetkému stonu.
3
Preto sa naplnia moje bedrá bôľom, chytia ma bolesti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, Som vystrašený, keď to vidím.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Bremä púšte mora, Babylona. Jako prechádzavajú víchrice na juhu, tak prijde od púšte, zo strašnej zeme.
2
Tvrdé videnie mi je oznámené: Neverný robí neverne, a zhubca hubí. Poď hore, Élame! Médsko, sovri! Učiním koniec všetkým jeho vzdychom, ktoré vynútil.
3
Pre tú príčinu sú moje bedrá plné bolesti; kŕče ma pochytily jako kŕče ženy, ktorá ide porodiť; svíjam sa od bolesti tak, že už ani nečujem; desím sa tak, že už ani nevidím.
Slovenská Biblia 1936

1
Výrok o prímorskej púšti. Ako sa víchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny.
2
Tvrdé videnie mi bolo oznámené: Lupič lúpi, zhubca hubí! Elám, vystúp! Médsko, obliehaj! Zastavím všetko vzdychanie.
3
Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Výrok nad morskou púšťou: Ako víchrice, ktoré tiahnu juhom, tak príde z púšte, z hroznej krajiny.
2
Bolo mi zjavené kruté videnie: Lupič lúpi, ničiteľ ničí. „Hor’ sa, Elam! Zvieraj, Méd! Všetkej ich kviľbe koniec urobím.“
3
Preto sú moje bedrá plné hrôzy, schvátili ma bôle sťa bôle rodičky, zronený som, keď to čujem, zmätený som, keď to vidím.
Slovenská Biblia Katolícky