A A A A A
Ezechiel 40
46
Miestnosť obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia, ktorí zo synov Léviho sa môžu priblížiť k Jahvemu a slúžiť mu."
Slovenská Biblia Botekov 2015

46
Komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomci Cádokovi, ktorí spomedzi Léviovcov smú predstúpiť pred Hospodina, aby mu slúžili.
Slovenská Biblia SEB 2007

46
A izba, ktorej priečelie obrátené je na sever, je pre kňazov, ktorí strážia stráž oltára. To sú synovia Cádokovi, ktorí sa blížia zo synov Léviho k Hospodinovi, aby mu svätoslúžili.
Slovenská Biblia 1936

46
a komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vykonávajúcim službu pri oltári. To sú potomci Cádokovi, ktorí spomedzi Lévíjcov smú predstúpiť pred Hospodina, aby Mu slúžili.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

46
Cela obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia; oni sa spomedzi synov Léviho približujú k Pánovi, aby mu slúžili.“
Slovenská Biblia Katolícky